båtturer 2024

Båtturer 2024

Det kommer att gå fasta båtturer med Älvkungen varje vecka och utöver det kan ni boka privata turer med önskad längd och tid upp efter Vindelälven.

Bild på båten Älvkungen
Båten heter Älvkungen och är en kopia på en båt som trafikerade sträckan Sorsele-Gillesnoulle så tidigt som 1921.
This image has an empty alt attribute; its file name is Alv3-820x1024.jpg

Historik

Älvkungen – en historisk turbåt på Vindelälven
När fjällbefolkningen skulle frakta post, gods, kreatur och förnödenheter fick de vandra, mil efter mil, i väglöst land – det var skälet till att båten Älvkungen byggdes.
Trafiken började sommaren 1921 och under 18 år trafikerade Älvkungen den 6 mil långa sträckan Sorsele – Gillesnoule två gånger per vecka.Under 1940-talet byggdes det både vägar och broar längs älven och båttrafiken var inte längre nödvändig. Älvkungen blev bortglömd, liggande på land, under många år. Den nya Älvkungen färdigställdes 2004, den är så nära en kopia man kan komma och samtidigt upprätthålla de krav som sjöfartsverket ställer idag. Nya Älvkungens hemmahamn finns vid hembygdsområdet i Sorsele, där har även originalet ett eget båthus.